Skip to main content

Niezależna inicjatywa produkcji dokumentu fotograficznego i filmowego z obszarów objętych konfliktem na Ukrainie, skupiona na aspektach społecznych. Jest to również próba eksperymentalnego aktywizmu społecznego z wykorzystaniem “nowych mediów” jako źródło dofinansowania fundacji pozarządowej, wspierającej lokalną społeczność.

_KONSPEKT:

  1. Skrót idei ‘MakeCoffeeNotWAR’
  2. Główne założenia kulturowo-społeczne.
  • Dokument fotograficzny – Kiev 88.
  • Dokument filmowy.
  • Współpraca z grupą Babylon’13.
  • Aktywizm społeczny – pomoc humanitarna.
  1. ‘New Media’ i sieć ‘Web 2.0’ jak źródła finansowania.
  2. Dlaczego Ukraina?
  3. Kim jesteśmy.

_ad.1: Skrót idei MakeCoffeeNotWAR.

Kickstarter link: https://www.kickstarter.com/projects/49403208/makecoffeenotwarorg-act-about-ukraine-conflict-and?ref=video

Niezależna inicjatywa produkcji dokumentu fotograficznego i filmowego z obszaru objętego konfliktem na Ukrainie, skupiająca się na aspektach społecznych. Jest to również próba eksperymentalnego aktywizmu społecznego z wykorzystaniem „nowych mediów” i sieci „web 2.0” jak źródła dofinansowania fundacji pozarządowej wspierającej dzieci z okręgu Ługańska i Doniecka (Organizacja pozarządowa: I Love Ukraine).

Jesteśmy zaniepokojeni sytuacją w jakiej znalazła się ludność obszaru objętego konfliktem zbrojnym. Chcemy pokazać, jako Europejczycy i obywatele Świata, że nie jest nam to obojętne i dotyka emocjonalnie również nas. Wykorzystując swoje umiejętności chcemy zabrać głos w dyskusji o humanitarnej kondycji społeczeństwa na Świecie. Interesują nas i wyłącznie background społeczny. Nie interesują nas sprawy polityczne i nie stajemy po żadnej stronie konfliktu. Jesteśmy niezależnymi obserwatorami, pragniemy ukazać oddziaływanie wojny na obie strony konfliktu.

Produktem kulturowym będzie dokument fotograficzny, wykonany aparatem środnioformatowym produkcji radziecko-ukraińskiej (Kiev 88) i pełnometrażowy dokument filmowy.

Finansowanie opiera się o własne środki prywatne i jest niezależną inicjatywą funduszową, ale również na działaniu, które nazwaliśmy “finansowym recyklingiem społecznym”. Idea polega na wtórnym obrocie środkami finansowymi, by zmaksymalizować ich wykorzystanie w celach społecznych i zaspokoić większą ilość potrzeb socjalnych.  MakeCoffeeNotWAR zamierza pozyskać fundusz w wysokości 7.000$ na produkcję dokumentu filmowego i fotograficznego, na jednej z popularnych platform finansowania społecznego (Kickstarter). Następnie w przypadku zdobycia wymagającej sumy, niezbędny sprzęt filmowy, który po wykonaniu założonych celów, będzie sprzedany na internetowej platformie aukcyjnej  (Ebay) i zasili konto fundacji I Love Ukraine. W ten sposób zebrane środki będą wykorzystane do produkcji kulturowej i społecznej  i wtórnie wykorzystane na cele pomocy humanitarnej dla dzieci obszarów objętych działaniami wojennymi.

Geneza powstania nazwy ‘MakeCoffeeNotWAR’ nawiązuje do społecznego ruchy Make Tea Not War, ale stanowi nawiązanie do rytuału spożywania kawy. Rytuał ten sprzyja krótkotrwałej medytacji, zatrzymaniu się w miejscu i nawiązaniu procesów myślowych – dystansujących się od życia w społeczeństwie konsumpcyjnym.

schemat_PL

_ad.2: Główne założenia kulturowo-społeczne projektu.

a) Dokument fotograficzny Kiev 88 (КИЕВ) nazwa aparatu fotograficznego produkcji radzieckiej i ukraińskiej produkowanych od 1984 przez zakłady Arsenal w Kijowie. Niemal kopia szwedzkiego pierwszego cywilnego aparatu Hasselblad 1600F/1000F, zwana z tego powodu “Hasselbladzki”

b) Domument filmowy – pełnometrażowy dokument ukazujący wojnę od strony jego biernych uczestników – lokalnej ludności.

c) Współpraca Babylon’13 (http://babylon13.com/en/) – zakłada współprace z członkami kolektywu Babylon’13, czyli grupy młodych ukraińskich filmowców amatorów i profesjonalistów dokumentujących kryzys na Ukrainie.

d) Aktywizm społeczny – pomoc humanitarna – Działania przewidują doraźne włączenie się w pomoc społeczną w trakcie realizacji dokumentalnej. Ostatecznie po zakończeniu produkcji nad dokumentem, przekazanie pozyskanych środków na konto bankowe organizacji humanitarnej I Love Ukraine.

ad.3: “New Media” i sieć “Web 2.0” jak źródła finansowania

Społeczność internetowa stanowi doskonały “organizm nośny” dla niezależnych materiałów informacyjnych o sytuacji społecznej na Ukrainie. Dzięki social media istnieje możliwość nie tylko dotarcia do społeczności międzynarodowej, ale stanowi także doskonałe miejsce zbierana środków na obszary kulturowe i społeczne.

ad. 4. Dlaczego Ukraina?

Mamy świadomość, że konflikty zbrojne degradują społecznie rozległe obszary na Świecie. Skupiamy się jednak na sytuacji na Ukrainie, gdyż jest to najbliższy nam geograficznie konflikt, który w rozumieniu humanitarnym dotyczy społeczności międzynarodowej, a w przypadku mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej także bezpieczeństwa terytorialnego.

ad. 5. Kim jesteśmy.

Jestem niezależnym twórcą wizualnym, filmowcem i społecznym aktywistą z Polski (Toruń). Moje działania nie są inspirowane, żadnymi uprzedzeniami politycznymi, czy wyznaniowymi. Motywuję je indywidualnymi potrzebami aktywizmu społecznego i wykorzystania posiadanej wiedzy do eksperymentalnej formy zdobywania finansowania obszarów kulturowych i społecznych przez “nowe media” i “web 2.0”. Więcej informacji o moich działaniach można znaleźć na http://sebastianplocharski.com 

Prosimy o wsparcie naszej idei! Dziękujemy

Close Menu

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers